Dit is BrabantZorg

Elke dag zo fijn mogelijk.
Dat is wat ons elke dag drijft bij de ondersteuning van cliënten én voor onze medewerkers. Een zo fijn mogelijke dag kunnen we het beste bieden met hulp van naasten en vrijwilligers. Wij doen dit voor mensen die verpleeghuiszorg, zorg thuis of herstel- en revalidatiezorg nodig hebben. BrabantZorg biedt dit vanuit kleine en zo veel mogelijk constante teams, samen met cliënten en hun naasten.

Waar we voor staan

BrabantZorg staat voor drie kernwaarden waarmee we richting geven aan ons handelen en onze samenwerking, dit zijn: aandacht, samen en betrouwbaar. De kernwaarden zijn in vier richtingwijzers vertaald, die ons helpen om Elke dag zo fijn mogelijk in de praktijk waar te maken. Dit zijn; ’ik vraag het u, ik ken u echt, ik werk met u samen en ik versta mijn vak’. Deze vier richtingwijzers zijn in 2022 nog meer ons DNA gaan zitten en de leidraad in ons werk geworden.

Locatie Noorderkroon in Den Bosch

Bij BrabantZorg bieden we elke dag vanuit 33 locaties ondersteuning, welzijn, zorg en wonen op maat aan 11.000 cliënten in de regio Oss, Uden, Meierijstad, Den Bosch/Bommelerwaard. ‚Äč

We werkten nauw samen met woningcorporaties, met in het bijzonder BrabantWonen: al 20 jaar samen sterk in wonen en zorg.  We hebben zelfs een samenwerkingsovereenkomst!
Op de foto: locatie Noorderkroon in Den Bosch

Bekijk de locaties 

Tijdperk van verandering

De manier waarop we de zorg jarenlang geboden hebben is niet meer houdbaar. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg staan onder druk, daarom is verandering onvermijdelijk en noodzakelijk. Op de samenwerking met naasten, vrijwilligers en samenleving wordt nu en in de toekomst een blijvend en groeiend beroep gedaan. Daarnaast dient zich een nieuwe groep ouderen aan die grote zelfstandigheid wil behouden en van betekenis  wil blijven voor hun geliefden, omgeving en in de maatschappij.

BrabantZorg maakt deel uit van die verandering en kan als stevige, gezonde organisatie samen met medewerkers en anderen daar vorm aan geven. Bijvoorbeeld door onze zorglocaties aan te passen, in te zetten op innovatie en zorgtechnologie en voortdurend te kijken hoe we de passende zorg op de juiste plek kunnen bieden. Dit vraagt van onze professionals om aan te sluiten op het leven van de mens, door de zorg- of ondersteuningsvraag breder te bezien dan de professionele werkelijkheid. Zo kunnen we de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en naasten verder versterken.