BrabantZorg innoveert

Bij BrabantZorg houden we van innoveren. Dat doen we door samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties, door zorgtechnologie in te zetten of door onze locaties te vernieuwen. Wij geloven dat innovatie in de ouderenzorg van essentieel belang is om hoogwaardige zorg en ondersteuning te kunnen bieden. 

Samenwerkingsverbanden

Er zijn grote uitdagingen in ouderenzorg: steeds meer ouderen en minder mensen om te werken in de zorg. Daar is niet één goede oplossing voor, maar er zijn verschillende manieren om te zorgen dat de ouderenzorg in de toekomst ook nog houdbaar is. Daarom is het nodig om anders te werken en op een andere manier naar zorg te kijken. Dit lukt ons niet alleen, we hebben elkaar hiervoor nodig. Daarom participeert BrabantZorg in diverse samenwerkingsverbanden, zoals VVT Noordoost-Brabant, Fijn leven, Samen in Zorg, ZorgZaam Den Bosch, Proeftuin de Ruwaard en Leefgoed Veghel. Daarnaast overleggen we vaak met andere organisaties, zowel met ouderenzorgorganisaties, als met organisaties in “de keten”, bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen.

Samen met elf andere ouderenzorgorganisaties uit de regio Noordoost-Brabant zijn we in het regionaal VVT-netwerk ook aan de slag met grote vraagstukken als het personeelstekort, vernieuwing van de zorg, digitalisering en data overdracht, de inzet van zorgtechnologie, hoe we veel meer kunnen samenwerken met de cliënt en de mensen uit zijn omgeving én wat we kunnen doen om onze zorg duurzamer te maken.

Voorbeeld van samenwerking

Een voorbeeld in 2022 was dat we in de zomerperiode samenwerkten om iets te doen tegen de personele krapte die een zomervakantie altijd met zich meebrengt. Zo is er een training ontwikkeld voor mantelzorgers, zodat zij gemakkelijk en veilig een handje kunnen helpen in de zorg en ondersteuning van hun dierbare.

Maar ook bleek dat 22 organisaties onplanbare nachtzorg in hetzelfde gebied verlenen. Vervolgens zijn er drie routes in kaart gebracht en is de afspraak gemaakt dat de onplanbare nachtzorg alleen nog wordt verleend door BrabantZorg en Pantein. Een stuk efficiënter dus!

221031PZ16045

Zorgtechnologie: T-huiz

T-Huiz spreek je uit als 'thuis', waarbij de T voor technologie staat en de Z voor zorg. T-Huiz is een samenwerking van BrabantZorg, BrabantWonen en het Koning Willem I College. Een tweetal woningen, één in Oss en één in Den Bosch, zijn volledig ingericht met allerlei (technologische) hulpmiddelen. Van een simpele drempelhulp tot spraakgestuurde verlichting en van een aangepaste trap tot zorgrobot Maatje, van alles is hier te bekijken. De modelwoningen van de toekomst zijn bedoeld om bezoekers te prikkelen en te inspireren naar mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Lees meer op T-huiz.nl

Inzet van zorgtechnologie in 2022

Medido (1)
Leefcirkels
Compaan

De compaan helpt bij inhalatie...

De schoondochter van een cliënte belde naar de wijkverpleegkundige: “De huisarts adviseert bij mijn schoonmoeder om twee fysieke zorgmomenten per dag in te zetten voor de controle en de inname van puffers. Kunnen jullie dan de woning met de sleutel betreden als mijn schoonmoeder niet open doet? Zij heeft haar gehoorapparaten niet altijd in en hoort daarom soms de bel niet.” Terloops kwam ook nog de vraag hoe er gehandeld moest worden als mevrouw niet thuis zou zijn, want ze ging steeds meer activiteiten ondernemen. 

De wijkverpleegkundige besprak daarop met de cliënt en haar schoondochter de mogelijkheden besproken om voor deze zorgvraag beeldbellen in te zetten. De wijkverpleegkundige heeft daarna in goed overleg met de meldbank van NAAST afgestemd dat mevrouw voortaan zelf inbelt als ze ondersteuning en begeleiding op afstand wenst bij de inname van puffers. Vervolgens is de compaan geïnstalleerd en ingezet. Mevrouw is een aantal keren ondersteund bij het innemen van de puffers en de controle van haar algehele gezondheid. Zij is heel erg te spreken over het beeldbellen en kan goed overweg met de compaan. Ze wordt niet meer beperkt in haar vrijheid, hoeft niet te wachten op de thuiszorg én houdt haar eigen regie.

Systeem Puur van jou...

Een cliënt die eenmaal per dag stomazorg ontvangt, wilde telkens voor de komst van de wijkverpleegkundige graag douchen. Voorheen werd afgesproken dat de thuiszorg dan tussen 14.00 en 16.00 uur zou komen. De cliënt douchte zelfstandig. Het kwam regelmatig voor dat de thuiszorg aan het wachten was tot mevrouw klaar was met douchen om haar vervolgens te helpen met de stomazorg.

En dat was zonde, want op dat tijdstip hadden we ook andere cliënten kunnen helpen. De thuiszorg heeft vervolgens met de dochter van deze mevrouw afgesproken om cliëntportaal Puur van Jou te installeren. Daarin konden de geplande zorgtijden doorgegeven worden aan de cliënte en haar dochter en zo wist de cliënte precies wanneer ze klaar moest zijn met douchen voor de stomazorg. Zo werd de cliënt weer een stukje zelfredzamer. 

Verbouwing herpen

Verbouwingen & nieuwbouw

Verbouwing Maasland in Herpen
In januari 2022 werd het vernieuwde pand van Maasland in gebruik genomen. Het gebouw is aangepast op een modern zorgconcept, meer gericht op een grotere zorgvraag van de bewoners. Ouderen die hier nu komen wonen, hebben een steeds grotere zorgvraag omdat iedereen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Het zorgcentrum in Herpen is in feite opgeknipt in vier kleinere wooneenheden met een eigen huiskamer en keuken waar de bewoners elkaar ontmoeten en samen koken. Er is een eigen basisteam van verzorgers en vrijwilligers. Activering en individuele aandacht staan centraal. 

Nieuwehoeven nieuwbouw

Nieuwbouw Nieuwe Hoeven in Schaijk
In 2022 is hard gewerkt aan de nieuwbouw van Nieuwe Hoeven, een uniek en duurzaam concept. In totaal komen er tien houten gebouwen, verdeeld over drie hofjes. Alle 90 bewoners krijgen straks een eigen studio met een voordeur, sanitair, een kleine pantry en tuintje. Tussen de gebouwen komen tuinen, weides en wandelpaden waar bewoners vrij kunnen bewegen. Het geheel is opgetrokken in de sfeer van Brabantse boerderijen uit de buurt zodat het een beetje op een buurtschap lijkt. Dit is de eerste locatie die volledig gasloos en in hout gebouwd wordt. Verwarming en koeling komt uit de grond, de daken worden vol gelegd met honderden zonnepanelen.

De Johannes AREY20220915 0094 kopie


Nieuwbouw De Johannes in Veghel
Veel senioren zijn op zoek naar een kleinschalige woonlocatie waar ook zorg geboden kan worden. Daarom bouwde onze partner BrabantWonen in Veghel in samenwerking met ons, 23 appartementen op de plek waar vroeger de Johanneskerk stond. Bewoners leven er volgens het concept van samen wonen-leven-zorgen. De appartementen werden kort voor de afgelopen zomer opgeleverd en zijn inmiddels bijna allemaal bezet. Naast een kantoor van BrabantZorg heeft het gebouw ook een ontmoetingsruimte.

HR BZ Het Zonnelied Ammerzoden aug2022 0626

Nieuwbouw Het Zonnelied in Ammerzoden
In 2022 is het plan voor nieuwbouw op het voorterrein van Het Zonnelied in Ammerzoden vastgesteld.