BrabantZorg financieel

Als zorgorganisatie hechten we veel waarde aan transparantie en verantwoordelijkheid. BrabantZorg streeft ernaar om een solide financiële basis te behouden, zodat we de beste zorg en ondersteuning kunnen bieden aan onze cliënten.

Omzet

€ 297.787.754

Resultaat

€ 9.827.421

Eigen vermogen

€ 66.898.161

Benieuwd naar het uitgebreide jaarverslag? In het jaarverslag leggen we
verantwoording af over de inhoudelijke en financiële gang van zaken binnen BrabantZorg voor de uitvoering op de Wet op de Langdurige Zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).