BrabantZorg innoveert

Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn grote veranderingen nodig. Wij geloven dat innovatie in de ouderenzorg van essentieel belang is om nu én in de toekomst zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Bij BrabantZorg steken we daarom veel energie in innovatie. Dat doen we door zorgtechnologie in te zetten, door samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties op het gebied van arbeid, wonen, zorg en ondersteuning, of met behulp van de inzet van de assistent-medewerkers van Carrousel Groen.

                    Zorgtechnologie

Zorgtechnologie draagt bij aan een meer toekomstbestendige, kwalitatieve ouderenzorg. Het is belangrijk dat het aansluit op de behoeftes van ouderen en dat het zorgprofessionals ontlast. Bij BrabantZorg zetten we vol in op zorgtechnologie. Dit omdat zorgtechnologie iemand een deel van de eigen regie teruggeeft of omdat het medewerkers tijdsbesparing oplevert.

Screenshot 2024 05 23 14.15.19

Oogdrupperbril wordt ook standaard in deze regio, om zorg te ontlasten

Screenshot 2024 05 23 14.20.32

T-Huiz: zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met behulp van technologie

In de video's zie je voorbeelden van zorgtechnologiën. Klik op de afbeelding hieronder om de video over de Compaan te bekijken. Klik op de afbeelding rechts om de video over de Medido te bekijken.

Inzet van zorgtechnologie in 2023

Compaan
Leefcirkels
Medido

Slim continentiemateriaal

De TENA Identifi is slim incontinentiemateriaal dat meer inzicht geeft in de plaspatronen van cliënten. Door 72 uur lang het urineverlies te registreren ontstaat een nauwkeurig verslag op maat waarmee de zorgmedewerker beter in kan spelen op individuele situaties. 

Screenshot 2024 05 23 16.08.54

                           Samenwerkingen

Als BrabantZorg zijn we voor veel mensen van betekenis met de zorg en ondersteuning die we bieden. In regio’s, steden, dorpen en wijken zijn we een vertrouwd gezicht voor cliënten, hun naasten en de vele partners waar we mee samenwerken. In die omgeving, dichtbij cliënten, werken we in lokale gemeenschappen aan maatschappelijke initiatieven met verschillende lokale partijen. Zo werken we samen in aan vernieuwende woonvormen, werken we nauw samen met zorgketenpartners als huisartsen, ziekenhuizen, paramedici, apotheken, GGZ en GGD. Voor opleiding, kennisuitwisseling en de instroom van medewerkers werken we nauw samen met diverse opleidingscentra waaronder het ROC, hogescholen en universiteiten. En met elf andere VVT organisaties werken we in een samenwerking met de regiovisie ‘Iedereen Zorgt’ waaruit mooie initiatieven ontstaan. In 2023 zijn hiervoor samenwerkingsafspraken ondertekend. 

Screenshot 2024 05 23 16.04.15

Samenwerking onplanbare nachtzorg

Samenwerking Nieuwe Hoeven still

Samenwerking buurtschap Nieuwe Hoeven

Samenwerking Proeftuin Ruwaard still

Samenwerking BrabantZorg en BrabantWonen; Proeftuin Ruwaard

Samen met onze partner Brabant Wonen sterk in wonen en zorg

Samen met BrabantWonen maken wij onze woonzorgcentra klaar voor de toekomst qua ondersteuning en zorg, vastgoed, veiligheid, duurzaamheid en techniek/(zorgtechnologie). Wij maken ons hard voor een passend aanbod van woonvormen waar mensen met een zorgvraag zelfstandig wonen en waar het voor zorgprofessionals prettig werken is. Door de beide raden van bestuur is er in 2023 een gezamenlijk ambitieplan opgesteld met vijf actielijnen. We hebben een magazine uitgebracht over de bijzondere samenwerking van BrabantWonen en BrabantZorg. 

HR BrZg jan2020  1681

                             Carrousel Groen

Carrousel Groen is een onderdeel binnen BrabantZorg waar mensen met een ondersteuningsvraag een zinvolle daginvulling kunnen hebben in de rol van assistent-medewerker.

Vanuit diverse bedrijfjes levert Carrousel Groen diensten en producten in verschillende sectoren. Zo is er een houtbewerkingsplaats waar houtproducten worden gemaakt of waar op aanvraag reparatiewerkzaamheden of opdrachten uitgevoerd worden bij locaties van BrabantZorg. Er is een creatief atelier waar kaarsen gemaakt worden, mokken bedrukt en waar glas wordt geëtst. In het modeatelier vermaken de assistent-medewerkers op aanvraag kleding, tassen, schorten, kussens en accessoires maar ook meubelstoffering. Er is een patisserie waar op ambachtelijke wijze chocolade, koeken en snoep wordt gemaakt. Er is een ambulante ploeg die ondersteuning biedt in het groenonderhoud van beide kloostertuinen en op de diverse locaties van BrabantZorg. Er is een logistieke hub en verder kan Carrousel Groen ook de dagverse catering verzorgen bij  (personeels-)feesten, trainingen en vergaderingen. En tot slot biedt Carrousel Groen verschillende locaties aan die gehuurd kunnen worden voor bijvoorbeeld een vergadering, een teambijeenkomst of een afscheid. 

Vloggen met Carrousel Groen

Elke dag zo fijn mogelijk - dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. In 'Vloggen met...' laten onze collega’s zien wat dit voor hen betekent en hoe zij invulling aan geven Elke dag zo fijn mogelijk voor cliënten, collega’s en zichzelf. In deze aflevering kijken we op locatie Nieuwe Hoeven mee met Robin Coolen, Ferry van Melis en de assistent-medewerkers van Carrousel Groen.

IMG 2916

Adri en Mark van Carrousel Groen vertellen hun verhaal

Lees meer >>

IMG 3230

Het verhaal van Stefan

Stefan werkte 30 jaar als kok, waarvan 8 jaar bij BrabantZorg. Na een ongeluk kwamen de artsen erachter dat zijn rug niet meer goed functioneert; wanneer Stefan te veel doet, verkrampen zijn spieren en moet hij rust nemen. Hierdoor kon hij zijn werk als kok niet meer uitoefenen. 

Lees meer >>

Maarten

Het verhaal van Maarten

Maarten is 59 jaar en heeft 2 aangeboren afwijkingen, waardoor hij zich sociaal emotioneel anders ontwikkelde en ook fysieke klachten ervaart. Hierdoor loopt hij al zijn hele leven tegen meerdere problemen aan en heeft hij vaak moeite om geschikt werk te vinden of te behouden.

Lees meer >>