BrabantZorg financieel

Als zorgorganisatie hechten we veel waarde aan transparantie en verantwoordelijkheid. BrabantZorg streeft ernaar om een solide financiële basis te behouden, zodat we de beste zorg en ondersteuning kunnen bieden. 

Omzet

€ 315.500.000 

Resultaat

€ 6.700.000
Kopie van BrZorg 14okt2021 5345

Benieuwd naar het uitgebreide jaarverslag? In het jaarverslag leggen we verantwoording af over de inhoudelijke en financiële gang van zaken binnen BrabantZorg. BrabantZorg ontving de financiering voor de geleverde zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (ZW) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).