We kunnen de chip volgen met GPS. Een cliënt ervaart vrijheid én weet dat er altijd ondersteuning is.

Het jaar van BrabantZorg

BrabantZorg is bezig met een reis in een veranderend zorglandschap. We maken de reis met cliënten, mantelzorgers, familie, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Positieve gezondheid is het uitgangspunt voor iedereen: kijken wat je kan, je aanpassen aan wat je niet kan en daarmee zo zelfstandig mogelijk fijn leven. We doen ons werk altijd met aandacht en zo betrouwbaar mogelijk.

Het jaar van BrabantZorg laat een aantal belangrijke ontwikkelingen en prestaties in 2016 zien.

Zorgen doen we samen

Samen met familie, mantelzorgers en vrijwilligers hebben we zorg en ondersteuning geboden.

Ik heb een fijn leven met familie en mantelzorgers om me heen en de professionaliteit van BrabantZorg als dat nodig is.

Ik gebruik de medicijndispenser. Ik ben zelfstandiger en het geeft een veilig gevoel.

We werken steeds vaker met leefcirkels in gesloten afdelingen. De cliënt krijgt een chip, bijvoorbeeld in een armband, die aangeeft welke deuren wel of niet open gaan.

Als vrijwilliger voel ik me gewaardeerd.

Waar zouden we zijn zonder alle hulp van vrijwilligers?

Altijd ruimte voor verbetering

Wat ervaren cliënten en wat vinden zij belangrijk? Audits laten ons zien waar we nog kunnen leren.

In 2016 begonnen de eerste 16 teams met zelforganisatie.

We geven medewerkers ruimte om hun werk zelf te organiseren en de taken te verdelen.
Dit maakt het werk makkelijker en leuker.

Meer over zelforganisatie

BrabantZorg helpt mij om de balans te vinden en houden tussen werk en privé.

Goed georganiseerd

‘Niemand kan alles alleen,
alleen samen kun je alles!’

Dit vormt de basis voor zelforganisatie en een nieuwe organisatiestructuur.

We gaan werken in vier regio’s. Elke regio wordt door drie regiomanagers aangestuurd. Teammanagers werken steeds meer in teamverband binnen de locatie én voor meerdere locaties. De ondersteuningsorganisatie wordt opnieuw vormgegeven. Zo ‘slim en slank’ mogelijk om goed aan te sluiten bij teambehoeften.

Goed leiderschap vraagt om goede informatie. We willen graag weten hoe we ervoor staan in onze strategie en de resultaten. Daarom is een monitor ontwikkeld om informatievoorziening beter te structureren.

Wie zijn wij?

Facebook Twitter

35


locaties

5.090


medewerkers

4.018


vrijwilligers

10.107


cliënten

2.762


likes

2.524


volgers

Hoe hebben we het in 2016 gedaan?

Hoe zien wij de toekomst?

Het was een turbulent jaar maar we blijven koersvast. We hebben vertrouwen in onze strategische visie.

We versterken het samenspel. Realiseren meer technologische vernieuwingen. Stellen kwaliteit altijd centraal en blijven leren en verbeteren. We gaan door op de ingeslagen weg naar zelforganisatie en gedeeld leiderschap. We versterken de veerkracht van medewerkers en vrijwilligers. We hebben focus op het verlagen van verzuim.

Samen met cliënten, medewerkers, vrijwilligers, familie, mantelzorgers en samenwerkingspartners sterk voor de toekomst!

Mijn vraag

Bedankt voor je vraag.

We nemen snel contact met je op!